GALERIA

Łódź – ul. Rewolucji 1905 r. 6

Brak ksiąg wieczystych z powodu toczącego się od wielu lat postępowania spadkowego. Inwestycja zostanie zrealizowana w przyszłości, po uregulowaniu stanu prawnego. Wspólnicy posiadają część udziałów. Reszta należy do Gminy Łódź oraz innych osób prywatnych, które są jednak zgodne co do chęci odsprzedaży swoich praw.

Czytaj więcej >>

Należy zwrócić uwagę na specyfikę sposobu zabudowy łódzkich działek, które często są wąskie, ale bardzo długie, przez co są bardzo atrakcyjny z punktu widzenia inwestora. Często elewacja nie wygląda okazale (choć w tym przypadku jest wyjątkowo piękna), jednak w oficynach zazwyczaj znajdują się dodatkowe zabudowania o sporej wartości rynkowej. Taka sytuacja ma miejsce w tej nieruchomości. Za kamienicą frontową znajdują się zabudowania nawet czterokondygnacyjne.

Zwiń >>