GALERIA

Kraków – ul. Gustawa Morcinka 7

Nieruchomość położona jest w Krakowie w dzielnicy Wzgórza Krzesławickie, na osiedlu Zesławice, obok byłej Cegielni Zesławice. Budynek, o funkcji usługowej, stanowi część zabudowań wzniesionych na potrzebny zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych pracowników zakładu, którego pozostałości zostały już w większości wyburzone.

Czytaj więcej >>

W trakcie procesu inwestycyjnego uzyskano prawomocną decyzję WZ przewidująca możliwość przebudowy i nadbudowy oraz zmianę sposobu użytkowania na cele mieszkaniowe, a także budowę miejsc postojowych, schodów zewnętrznych i tarasów. Dzięki zaplanowanym zmianom spółka zamierzała tchnąć nowego ducha w lekko podupadające osiedle. Projekt zakładał wydzielenie 23 niewielkich i komfortowych mieszkań na trzech kondygnacjach. Niestety, inwestycja utknęła w miejscu w momencie, kiedy okazało się, że uzyskanie pozwolenia na budowę jest znacząco utrudnione z powodu wadliwie uchwalonego prawa miejscowego. Ostatecznie nieruchomość została odsprzedana bez rozpoczynania robót budowlanych.

Zwiń >>